Oslavy 120. výročia založenia FF Göttlesbrunn - august 2008

Jedným z družobných zahraničných hasičských zborov DHZ Bratislava – Staré Mesto je Dobrovoľný hasičský zbor Göttlesbrunn v Rakúsku. Spolupráca a priateľstvo medzi našimi dobrovoľnými hasičskými zbormi sa traduje už od 21. februára 1986. Zakladateľmi spolupráce a družby z DHZ Bratislava – Staré mesto boli súčasný predseda DHZ p. František Frýželka, dlhoročný člen DHZ p. Ladislav Veteška a členovia, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami, pp. František Lovas, Jozef Kadlečík a Vojtech Hodossy. V dňoch 8.-10. augusta 2008 DHZ Göttlesbrunn oslavoval 120. výročie založenia zboru a 25. miestne hasičské slávnosti, na ktoré bol pozvaný aj náš zbor. Pre náš zbor sa slávnosti začali 9. augusta o 15:30 s pretekmi s vodou.

Súťaže sa zúčastnilo naše družstvo žien spolu so štyrmi mužskými súťažnými družstvami z blízkych rakúskych DHZ. Rakúske družstvá súťažili svojim národným štýlom CTIF, ktorý muži z Göttlesbrunnu predviedli ukážkovo aj na súťaži „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“ v tomto roku na štadióne Istrochem. Naše ženy svojim výkonom v útoku, rýchlosťou a silou prúdu vody, ktorého výsledkom bol najskôr údiv a následne pobavenie všetkých prítomných prúdiarkou nášho družstva, ktorá odstrelila a vyradila terč z prevádzky, očarili všetkých súťažiacich, divákov a organizátorov, a pri vyhodnotení zaslúžene boli ocenené krásnym pohárom a potleskom. Oficiálne hasičské slávnosti sa začali 10. augusta o 10:00 slávnostnou poľnou omšou, príhovorom veliteľa DHZ Göttlesbrunn, privítaním hostí a následným oceňovaním členov hasičských zborov. Za DHZ Bratislava – Staré mesto boli striebornou medailou 2. stupňa ocenení: p. František Fryželka, (predseda), p. Ján Hrbáň (veliteľ) p. Ladislav Veteška, (dlhoročný člen), bronzovou medailou bola ocenená p. Jana Zvachová (veliteľka súťažného družstva žien) a p. Zuzana Ponczerová (členka). Predseda nášho zboru p. Frýželka odovzdal veliteľovi dobrovoľných hasičov Göttlesbrunn pri príležitosti výročia založenia pamätný dar a medailu. Ocenení za priateľské vzťahy a spoluprácu boli: duchovný Mag. páter Paul Gnat, OBM Werner Zwickelstorfer a veliteľ čaty BM Alexander Faust. Slávnosti pokračovali v priateľskej atmosfére v príjemnom prostredí s bohatým občerstvením. Dúfame, že spolupráca a družba medzi našimi zbormi sa zachová a bude sa ďalej rozvíjať.

Aktuálne oznamy

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 28.01.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
037567