F. Frýželka - Jubileum 70 rokov

Dňa 21. apríla 2010 krásne životné jubileum – 70 rokov - oslávil predseda DHZ Bratislava – Staré mesto, generálny inšpektor František Frýželka. Od roku 1953 bol členom DHS v Krasove (Morava) a od roku 1958 je členom DHZ Bratislava – Staré mesto. V rokoch 1960-68 bol veliteľom družstva, 1968-74 zástupca veliteľa zboru, 1974-90 veliteľ a od 1990 až do súčasnosti vykonáva funkciu predsedu DHZ.

Absolvoval odbornú školu DPO v Martine, rôzne kurzy, je technikom požiarnej ochrany, držiteľom odznaku odbornosti Hasič I. stupňa. Dlhé roky spolupracoval s OV DPO, vykonával funkciu podpredsedu pre školenie a výcvik OV DPO, zabezpečoval okresné kolá previerok pripravenosti. Je milovníkom hasičského športu, čo dokázal v minulosti ako aktívny člen súťažného družstva, a v súčasnosti to dokazuje svojou účasťou na súťažiach či už ako rozhodca, alebo ako fanúšik a morálna podpora ženského a mužského družstva Bratislavy – Staré mesto na súťažiach doma či v zahraničí. Je stále aktívnym členom, vykonáva protipožiarne asistenčné hliadky na kultúrnych podujatiach, v divadlách. Bol jedným zo zakladateľov medzinárodnej družby nášho zboru so Sborem dobrovolných hasičů Brno – Husovice a Freiwillige Feuerwehr Göttlesbrunn v Rakúsku. To, že jeho členstvo a práca v zbore, a celkovo v DPO bola, a je veľkým prínosom, dokazujú medaily a vyznamenania „Za príkladnú prácu“, „Za zásluhy“, „Za vernosť 30 rokov“, „Budovateľ Bratislavy“, „Za mimoriadne zásluhy“, „Zaslúžilý člen DPO SR“. V r. 2008 mu bola udelená medaila „Niderösterreichische Landesfeuerwehrsband Za medzinárodnú spoluprácu“, „Zlatá medaila Ferdinanda De Martinenga Za činy v duchu humanizmu“ od Spoločnosti F. Martinenga (ocenenie celoživotnej práce v tejto oblasti). Za darcovstvo krvi mu bola udelená Diamantová medaila SČK za 201 odberov. Touto cestou mu výbor a členovia DHZ ďakujeme za doterajšiu vykonanú prácu v zbore a DPO. Dúfame, že v DPO bude ešte dlho pôsobiť a pracovať s optimizmom, elánom, a so zapáleným hasičským srdcom. Zo srdca mu želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej a pracovnej pohody v kruhu svojich najbližších, priateľov a nás, hasičov.

Aktuálne oznamy

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 28.01.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
037565