Súťaž "O pohár F. Martinenga 2008"

Dňa 7. júna 2008 sa v priestoroch štadióna Istrochem na Odborárskej ulici uskutočnil 17. ročník súťaže v požiarnom útoku „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“ DHZ Bratislava - Staré mesto. Pred samotným začiatkom súťaže v kráľovskej disciplíne, ako sa požiarny útok v hasičských športových disciplínach nazýva, predseda DHZ p. František Frýželka privítal vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie.

Je pre našu organizáciu cťou, že naše pozvanie prijal starosta mestskej časti Bratislava – Staré mesto Ing. arch. Andrej Petrek a prezident DPO JUDr. Jozef Minárik. Príjemným prekvapením bola účasť predsedu spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Petra Kurhajca a ďalšieho člena tejto spoločnosti p. Pavla Gleska, a taktiež za KV DPO p. Antona Urdoviča. Pozvanie na súťaž prijali aj družobné zahraničné delegácie a súťažné družstvá z ČR, Brno – Husovice a z Rakúška, Freiwillige Feuerwehr Göttlesbrunn. P. Frýželka po uvítaní hostí a súťažiacich odovzdal slovo hosťom. Ako prvý sa ujal slova predseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Peter Kurhajec, ktorý si prácu a činnosť predsedu nášho DHZ uctil odovzdaním zlatej medaily Ferdinanda Martinenga za činy v duchu humanizmu. Určite mi dá každý za pravdu, že je vždy veľkým zážitkom počúvať príhovory a povzbudivé slová nášho prezidenta, a stretnúť sa s ním osobne. My všetci zúčastnení sme si tento zážitok vychutnali. Súťažilo sa v kategórii ženy a muži. Pohárová súťaž bola zároveň II. kolom II. ročníka Západoslovenskej hasičskej ligy (ZSHL). Súťažilo sedem družstiev v kategórii ženy 14 družstiev v kategórii muži. V kategórii ženy na 1. mieste skončil DZH Kyselica s časom 27,20 s, na 2. mieste DHZ Podunajské Biskupice s časom 28,13 na 3. mieste domáce družstvo s časom 34, 30 s (ďalšie umiestnenie: 4. miesto DHZ Šenkvice, 5. miesto DHZ Voderady, 6. miesto DHZ Sládkovičovo, 7. miesto DHZ Boldog). V kategórii muži sa najviac darilo družstvu DHZ Kyselica, čas 20,03 s, na 2. mieste skončilo družstvo DHZ Šamorín s časom 21,82 s, na 3. mieste DHZ Jarovce s časom 23, 01 s (ďalšie umiestnenie: 4. miesto DHZ Podunajské Biskupice, 5. miesto DHZ Gajary, 6. miesto DHZ Tomášov, 7. miesto DHZ Šenkvice, 8. miesto SDH Brno – Husovice, 9. miesto DHZ Voderady, 10. miesto DHZ Boldog, 11. miesto DHZ Čiližská Radváň, 12. miesto DHZ Zlaté Klasy II, 13. miesto DHZ BA – Staré mesto, 14 miesto DHZ Zlaté Klasy I). Družstvo našej družobnej organizácie z Rakúska predviedlo pre niektoré zúčastnené družstvá a divákom pre nás netradičný požiarny útok podľa medzinárodných pravidiel CTIF s vodou a ich výkon bol odmenený búrlivým potleskom. Po skončení súťaže, príjemnom občerstvení a odovzdaní diplomov a cien sa jednotlivé družstvá a návštevníci rozišli a členovia DHZ Bratislava – Staré mesto spolu s delegáciami ich zahraničných družobných zborov pokračovali v príjemnom stretnutí, priateľskej atmosfére a plánovaní ďalších spoločných akcií a výmene skúseností v priestoroch domovskej hasičskej stanice.

Aktuálne oznamy

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 28.01.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
037563