Poďakovanie F. Frýželkovi

Dňa 26. marca 2011 sa v priestoroch reštaurácie EUREST Slovenského rozhlasu uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru a Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Jedným z bodov programu boli aj voľby predsedu DHZ a výboru DHZ a revíznej komisie.

Novým predsedom DHZ Bratislava – Staré Mesto sa stal Ing. Ján Moravský, ktorý do radov nášho zboru prišiel ako bývalý hasič profesionál. Týmto sa zo srdca chceme poďakovať nášmu, v týchto dňoch už bývalému, dlhoročnému predsedovi Františkovi Frýželkovi. Do zboru nastúpil v roku 1958 a funkciu predsedu vykonával od roku 1990, čo je úctyhodných 21 rokov. Viac ako 50 rokov svojho života zasvätil hasičine. Za dlhoročné pôsobenie v hasičských radoch a za svoju aktívnu prácu bol ocenený viacerými medailami a vyznamenaniami. Ale ani medaily a vyznamenania nevynahradia to, čo za celé tie roky pre zbor urobil. Takže pán expredseda, ďakujeme Ti za všetko, nech Ti hasičské srdiečko ešte dlho bije, a dovoľ, aby si bol pre nás „čestný predseda.“

 

Členovia a výbor DHZ

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

V roku 2021 do odvolania

nebude uskutočnené školenie DHZ

z dôvodu platnosti hygienických opatrení ÚVZ

Legislatíva NOVÉ

Prečítajte si

Rovnošatový predpis

Rovnošatový predpis a doplnky

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
123747