Poďakovanie F. Frýželkovi

Dňa 26. marca 2011 sa v priestoroch reštaurácie EUREST Slovenského rozhlasu uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru a Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Jedným z bodov programu boli aj voľby predsedu DHZ a výboru DHZ a revíznej komisie.

Novým predsedom DHZ Bratislava – Staré Mesto sa stal Ing. Ján Moravský, ktorý do radov nášho zboru prišiel ako bývalý hasič profesionál. Týmto sa zo srdca chceme poďakovať nášmu, v týchto dňoch už bývalému, dlhoročnému predsedovi Františkovi Frýželkovi. Do zboru nastúpil v roku 1958 a funkciu predsedu vykonával od roku 1990, čo je úctyhodných 21 rokov. Viac ako 50 rokov svojho života zasvätil hasičine. Za dlhoročné pôsobenie v hasičských radoch a za svoju aktívnu prácu bol ocenený viacerými medailami a vyznamenaniami. Ale ani medaily a vyznamenania nevynahradia to, čo za celé tie roky pre zbor urobil. Takže pán expredseda, ďakujeme Ti za všetko, nech Ti hasičské srdiečko ešte dlho bije, a dovoľ, aby si bol pre nás „čestný predseda.“

 

Členovia a výbor DHZ

Aktuálne oznamy

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 28.01.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
037565