Posedenie vekovo starších členov DHZ

Dňa 22. novembra o 15:00 sme v priestoroch našej zbrojnice pripravili pre vekovo starších členov nad 65 rokov spoločenské posedenie pri príležitosti 145. výročia založenia nášho zboru. Z pozvaných sa zúčastnilo 20 členov. Privítal ich predseda DHZ Ján Roth, oboznámil ich s históriou nášho zboru, jeho činnosťou, aktuálnymi novinkami, zmenami. Z príjemného posedenia, na ktorom nechýbalo občerstvenie, si každý zúčastnený odniesol Pamätný list. 

 

Výročná členská schôdza 2012

Dňa 26. marca sa tradične v priestoroch Starého rozhlasu na Mýtnej ulici č. 1 uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ a MHZ Bratislava – Staré Mesto. Potešilo nás, že naše pozvanie prijali a svojou účasťou nás poctili prezident DPO JUDr. Jozef Minárik, predseda OV a KV DPO Bratislava Anton Urdovič, za KR HaZZ mjr. Ing. Vratislav Forejt, a taktiež zástupcovia družobných organizácií SDH Brno – Husovice a Freiwillige Feuerwehr z Göttlesbrunnu, Rakúsko. Mrzí nás, že na našej VČS sa na pozvanie nezúčastnila pani starostka alebo zástupca mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Schôdzu otvoril a viedol člen výboru Ján Roth. Po privítaní hostí a zúčastnených členov zboru sa schôdza viedla štandardným programom. Keďže v tomto roku náš zbor oslavuje 145. výročie svojho vzniku, v úvode správy o činnosti za rok 2011 sme si pripomenuli v krátkosti jeho históriu. Výbor prvý rok pracoval v novom zložení na čele s predsedom Ing. Jánom Moravským. Je nám ľúto, že predseda na VČS na svoju funkciu abdikoval, takže úlohou výboru bude zvoliť si nového predsedu. Z činností nášho zboru za rok 2011 len v krátkosti spomeniem zabezpečenie a účasť čestnej stráže troch členov pri prijatí hasičov u prezidenta SR pri príležitosti osláv Sv. Floriána – patróna hasičov. Pri tejto príležitosti a pri príležitosti 190. výročia narodenia Ferdinanda de. Martinengo – zakladateľa 1. Hasičského a záchranného zboru a zároveň jeho 1. veliteľa, sme v spolupráci so Spoločnosťou Ferdinanda Martinenga a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru SR v Bratislave a pod záštitou primátora mesta Bratislavy p. Milana Ftáčnika a starostky Starého Mesta p. Tatiany Rosovej zorganizovali podujatie „Pocta hasičom a záchranárom“, ktoré sa začalo kladením vencov na hrob Ferdinanda Martinenga na Ondrejskom cintoríne a následne odhalením jeho pamätnej tabule v sídle DHZ Bratislava - Staré Mesto na Žilinskej ulici. V spolupráci s OV DPO sme uskutočnili v zasadacích priestoroch našej zbrojnice posedenie pre vekovo starších a zaslúžilých členov DPO, ďalej 19. ročník súťaže v požiarnom útoku o Pohár Fedinanada Martinenga, spoločenské posedenie pre členky zboru, pre Magistrát hlavného mesta SR členovia nášho zboru s hasičskou technikou zabezpečovali na Hlavnom námestí bezpečný priebeh osláv Silvestra a Nového roku.Zbor stále udržuje veľmi dobré družobné a priateľské vzťahy s SDH Brno - Husovice a Freiwillige Feurerwehr GÖTTLESBRUNN, zúčastnili sme sa na ich VČS, pohárových súťažiach a spoločenských podujatiach.

Po povýšení členov do prislúchajúcich hasičských hodností a ocenení členov (ocenený stužkou za vernosť 40 rokov bol aj náš najstarší člen - 90 ročný Ľudovít Deák) posledným bodom bola diskusia.

V diskusii ako prvý z hostí vystúpil predseda OV a KV DPO Bratislava Anton Urdovič. Pozdravil všetkých zúčastnených a v mene okresného výrobu DPO v Bratislave sa poďakoval Jánovi Rothovi, ktorý dlhé roky vykonával funkciu predsedu OV v Bratislave a tento rok vo voľbách už nekandidoval. Vyzdvihol jeho obetavosť, odbornosť, skúsenosti. Od svojich kolegov nás pozdravili zástupcovia hasičov z Göttlesbrunnu. Na účasť a vystúpenie prezidenta DPO SR sa vždy tešíme. Hlavne tento rok jeho účasť bola pre nás veľkou cťou, pretože ako na začiatku svojho vystúpenia povedal, naša VČS je preňho v rámci pôsobenia vo funkcii prezidenta DPO SR historicky poslednou. Takže ako DHZ sa zapíšeme do dejín pôsobenia JUDr. Jozefa Minárika vo funkcii prezidenta DPO SR. Poďakoval za dlhoročnú spoluprácu hlavne bývalému predsedovi nášho zboru Františkovi Frýželkovi, ako aj ďalším jeho členom. Pri príležitosti ukončenia pôsobenia vo funkcii prezidenta DPO SR si z rúk JUDr. Minárika Poďakovanie za spoluprácu pri plnení poslania dobrovoľného hasičstva na Slovensku prevzali pp. Anton Urdovič, Ján Roth, Ján Hrbáň, Jozef Tomčák, Miron Adzima, František Frýželka, Jana Krajčovičová, Jana Zvachová a zástupcova družobných delegácií z Brna a Rakúska.

Takže pán prezident, zo srdca ďakujeme a želáme Ti hlavne veľa zdravia a pohody. Ďakujeme, že sme Ťa spoznali a stretali sa s Tebou, pretože takých vzácnych ľudí, ako si Ty, je málo. Budeme sa tešiť na každé ďalšie stretnutia s Tebou a nech Ti to hasičské srdiečko ešte dlho bije.

Späť  Strana 1/4  Ďalšia

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505122