Oslavy 120. výročia založenia FF Göttlesbrunn - august 2008

Jedným z družobných zahraničných hasičských zborov DHZ Bratislava – Staré Mesto je Dobrovoľný hasičský zbor Göttlesbrunn v Rakúsku. Spolupráca a priateľstvo medzi našimi dobrovoľnými hasičskými zbormi sa traduje už od 21. februára 1986. Zakladateľmi spolupráce a družby z DHZ Bratislava – Staré mesto boli súčasný predseda DHZ p. František Frýželka, dlhoročný člen DHZ p. Ladislav Veteška a členovia, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami, pp. František Lovas, Jozef Kadlečík a Vojtech Hodossy. V dňoch 8.-10. augusta 2008 DHZ Göttlesbrunn oslavoval 120. výročie založenia zboru a 25. miestne hasičské slávnosti, na ktoré bol pozvaný aj náš zbor. Pre náš zbor sa slávnosti začali 9. augusta o 15:30 s pretekmi s vodou.

Súťaže sa zúčastnilo naše družstvo žien spolu so štyrmi mužskými súťažnými družstvami z blízkych rakúskych DHZ. Rakúske družstvá súťažili svojim národným štýlom CTIF, ktorý muži z Göttlesbrunnu predviedli ukážkovo aj na súťaži „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“ v tomto roku na štadióne Istrochem. Naše ženy svojim výkonom v útoku, rýchlosťou a silou prúdu vody, ktorého výsledkom bol najskôr údiv a následne pobavenie všetkých prítomných prúdiarkou nášho družstva, ktorá odstrelila a vyradila terč z prevádzky, očarili všetkých súťažiacich, divákov a organizátorov, a pri vyhodnotení zaslúžene boli ocenené krásnym pohárom a potleskom. Oficiálne hasičské slávnosti sa začali 10. augusta o 10:00 slávnostnou poľnou omšou, príhovorom veliteľa DHZ Göttlesbrunn, privítaním hostí a následným oceňovaním členov hasičských zborov. Za DHZ Bratislava – Staré mesto boli striebornou medailou 2. stupňa ocenení: p. František Fryželka, (predseda), p. Ján Hrbáň (veliteľ) p. Ladislav Veteška, (dlhoročný člen), bronzovou medailou bola ocenená p. Jana Zvachová (veliteľka súťažného družstva žien) a p. Zuzana Ponczerová (členka). Predseda nášho zboru p. Frýželka odovzdal veliteľovi dobrovoľných hasičov Göttlesbrunn pri príležitosti výročia založenia pamätný dar a medailu. Ocenení za priateľské vzťahy a spoluprácu boli: duchovný Mag. páter Paul Gnat, OBM Werner Zwickelstorfer a veliteľ čaty BM Alexander Faust. Slávnosti pokračovali v priateľskej atmosfére v príjemnom prostredí s bohatým občerstvením. Dúfame, že spolupráca a družba medzi našimi zbormi sa zachová a bude sa ďalej rozvíjať.

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505153