Súťaž "O pohár F. Martinenga 2008"

Dňa 7. júna 2008 sa v priestoroch štadióna Istrochem na Odborárskej ulici uskutočnil 17. ročník súťaže v požiarnom útoku „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“ DHZ Bratislava - Staré mesto. Pred samotným začiatkom súťaže v kráľovskej disciplíne, ako sa požiarny útok v hasičských športových disciplínach nazýva, predseda DHZ p. František Frýželka privítal vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie.

Je pre našu organizáciu cťou, že naše pozvanie prijal starosta mestskej časti Bratislava – Staré mesto Ing. arch. Andrej Petrek a prezident DPO JUDr. Jozef Minárik. Príjemným prekvapením bola účasť predsedu spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Petra Kurhajca a ďalšieho člena tejto spoločnosti p. Pavla Gleska, a taktiež za KV DPO p. Antona Urdoviča. Pozvanie na súťaž prijali aj družobné zahraničné delegácie a súťažné družstvá z ČR, Brno – Husovice a z Rakúška, Freiwillige Feuerwehr Göttlesbrunn. P. Frýželka po uvítaní hostí a súťažiacich odovzdal slovo hosťom. Ako prvý sa ujal slova predseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Peter Kurhajec, ktorý si prácu a činnosť predsedu nášho DHZ uctil odovzdaním zlatej medaily Ferdinanda Martinenga za činy v duchu humanizmu. Určite mi dá každý za pravdu, že je vždy veľkým zážitkom počúvať príhovory a povzbudivé slová nášho prezidenta, a stretnúť sa s ním osobne. My všetci zúčastnení sme si tento zážitok vychutnali. Súťažilo sa v kategórii ženy a muži. Pohárová súťaž bola zároveň II. kolom II. ročníka Západoslovenskej hasičskej ligy (ZSHL). Súťažilo sedem družstiev v kategórii ženy 14 družstiev v kategórii muži. V kategórii ženy na 1. mieste skončil DZH Kyselica s časom 27,20 s, na 2. mieste DHZ Podunajské Biskupice s časom 28,13 na 3. mieste domáce družstvo s časom 34, 30 s (ďalšie umiestnenie: 4. miesto DHZ Šenkvice, 5. miesto DHZ Voderady, 6. miesto DHZ Sládkovičovo, 7. miesto DHZ Boldog). V kategórii muži sa najviac darilo družstvu DHZ Kyselica, čas 20,03 s, na 2. mieste skončilo družstvo DHZ Šamorín s časom 21,82 s, na 3. mieste DHZ Jarovce s časom 23, 01 s (ďalšie umiestnenie: 4. miesto DHZ Podunajské Biskupice, 5. miesto DHZ Gajary, 6. miesto DHZ Tomášov, 7. miesto DHZ Šenkvice, 8. miesto SDH Brno – Husovice, 9. miesto DHZ Voderady, 10. miesto DHZ Boldog, 11. miesto DHZ Čiližská Radváň, 12. miesto DHZ Zlaté Klasy II, 13. miesto DHZ BA – Staré mesto, 14 miesto DHZ Zlaté Klasy I). Družstvo našej družobnej organizácie z Rakúska predviedlo pre niektoré zúčastnené družstvá a divákom pre nás netradičný požiarny útok podľa medzinárodných pravidiel CTIF s vodou a ich výkon bol odmenený búrlivým potleskom. Po skončení súťaže, príjemnom občerstvení a odovzdaní diplomov a cien sa jednotlivé družstvá a návštevníci rozišli a členovia DHZ Bratislava – Staré mesto spolu s delegáciami ich zahraničných družobných zborov pokračovali v príjemnom stretnutí, priateľskej atmosfére a plánovaní ďalších spoločných akcií a výmene skúseností v priestoroch domovskej hasičskej stanice.

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505148