Výročná členská schôdza FF Gottlesbrun 5.1.2018
 
Schôdze sa zúčastnili naši členovia Ján Roth, Marian Durec, Zuzana Poncerová.

 

 
Pohreb p. Jozefa Miča dňa 15.1.2018
 
Zúčastnil sa p. Jozef Mikita
 
 
Výročná členská schôdza SDH Brno Husovice 26.1.2018
 
Schôdze sa zúčastnili naši členovia Ján Roth, Marian Durec, Jana Zvachová, Ján Hrbáň
 
 
Výročná členská schôdza 2018 dňa 17.2.2018
 
 
Späť  Strana 1/11  Ďalšia
 
 
Memoriál Ludvíka Minařika 21.4.2018 hasičská stanica SDH Brno Husovice
 
 
 
 
sl. Anna Milecová zatiaľ nedodala informácie
 
 
Deň hasičov - sviatok sv. Floriána 4.5.2018
 
 
Pri príležitosti sviatku patróna hasičov naši členovia položili veniec na hrob zakladateľa hasičov p. Ferdinanda Martinenga. Zúčastnili sa Jana Krajčovičová, Jana Zvachová, Gabriela Hettešová, Ladislav Grič, Ľubomír Cibulka
 
 
 
 
Spoločenské posedenie členiek DHZ Bratislava Staré Mesto 14.5.2018
 
 
Posedenia sa zúčastnilo 15 členiek....
 
 
Pohreb p. Zdenko Slováček dňa 6.6.2018 obradná sieň Pieta - Ružinov
 
 
Zúčastnili sa Jozef Mikita, Peter Ráček, Jana Krajčovičová, Anna Milecová, Marian Durec, Jana Zvachová, Jarmila Čizmaziová, Ľubomír Cibulka, Juraj Hrdlovič, Tomáš Braun, Jozef Melicherík, Marek Flimel, Ján Hrbáň
 
  
Varenie rybacej polievky dňa 9.6.2018
 
 
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Staré Mesto sa zúčastnil varenie rybacej polievky ktorej výnos išiel pre domov dôchodcov Starého Mesta. Vyzbierali 89 Eur.
Družstvo tvorili Daniela Zvarová, Milan Zúbek, Ján Moravský, Ivan Korosi, Václav Nečekal.
 
 
 
Späť  Strana 1/4  Ďalšia
 
 
Deň Husovic dňa 16.6.2018 nám. Republiky
 
 
Naši členovia sa zúčastnili Dne Husovic, kde sa môhli aktívne zapojit a pomôcť pri ukážke techniky.
 
 
Späť  Strana 1/2  Ďalšia
 
 
Pohreb p. Ľubomír Rosina dňa 20.6.2018 Krematórium
 
 
Zúčastnili sa Jozef Mikita, Jana Krajčovičová, Marian Durec, Peter Kollár, Mária Fondrková, Anna Vrábliková, Albína Pokorná, Jarmila Čzmaziová, František Frýželka, Peter Gulika, Ľubomír Cibulka, Ján Hrbáň
 
 
 
 
 
Pohreb p. Vojtech Lančarič dňa 3.10.2018 Krematórium
 
 
Zúčastnili sa Albína Pokorná, Jarmila Čzmaziová, Ľubomír Cibulka, Ľubomír Gubrica, František Hurdálek, Alojz Pospiš, Ján Hrbáň
 
 
Posedenie vekovo starších
 
 
Dňa 19.11.2018 o 15,00 hod. sa uskutočnilo spoločenské posedenie pre vekovo starších
 
 
 
 
 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505132