Výročná členská schôdza FF Gottlesbrun 4.1.2019

Schôdze sme sa nezúčastnili nakoľko pozvánka prišla neskoro.

 

Výročná valná hromada SDH Brno Husovice 25.1.2019

Schôdze sa zúčastnili naši členovia Ján Roth, František Frýželka, Jana Krajčovičová

Výročná členská schôdza DHZ Bratislava-Staré Mesto 2.3.2019

Pred VČS dňa 1.3.2019 sa uskutočnilo upratovanie priestorov v DHZ. Tejto brigády sa zúčastnilo päť členov: Čizmaziová Jarmila, Hettešová Gabriela, Nečekal Václav, Ráček Peter a Milecová Anna.

 

Vyznamenania udelené na VČS

 

Za vernosť 10 rokov“

Zuzana Betková, Marek Flimel, Stanislav Flimel

„Za vernosť 20 rokov“

Milan Kotešovec, Václav Nečekal, Štefan Štegena, Jana Zvachová

„Za vernosť 30 rokov“

Juraj Hrdlovič, Štefan Vizent

„Za mimoriadne zásluhy“

Marian Durec, Ladislav Grič, Anna Milecová, Jana Zvachová

„Pamätnú medailu navrhnutú a schválenú Výkonným výborom Združenia hasičov Čiech Moravy a Sliezska pri príležitosti minuloročného výročia vzniku samostatného Československa, pre osoby ktoré sa zaslúžili o rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany“

Frýželka František

Späť  Strana 1/2  Ďalšia

Priebeh VČS

Späť  Strana 1/4  Ďalšia

 

Deň hasičov

Dňa 6.5.2019 pri príležitosti dňa hasičov sme si pripomenuli Patróna hasičov a na hrob Ferdinanda Martinennga (zakladateľa prvého hasičského a záchranného spolku na území vtedajšieho Uhorska) sme položili kyticu kvetov. Aj napriek skorému oznámeniu sa prejavil nezáujem našej členskej základni (viac ako 100 členov) o účasť na tejto akcii. Tohoto aktu sa zúčastnili len traja členovia Ján Roth, Jana Zvachová, Albína Pokorná a jeden člen spoločnosti Ferdinanda Martinenga.

 

Posedenie našich členiek pri príležitosti Dňa matiek

 

Dňa 13.5.2019 o 16:00 hod. sa konalo posedenie našich členiek. Bolo rozposlaných 31 pozvánok pre naše členky, no zúčastnilo sa iba 12 členiek. Pre naše členky občerstvenie, kvety  a obsluhu zabezpečili: Mikita Jozef, Ráček Peter, Roth Ján a Zúbek Milan za čo im patrí poďakovanie.

 

Späť  Strana 1/6  Ďalšia

 

Pohreb JUDr. Jozef Minárik dňa 11. júna 2019

Posledná rouzlúčka so zosnulým čestným prezidentom DPO SR JUDr. Jozefom Minárikom sa uskutočnila na Ružinovskom cintoríne (cintorím Vrakuňa) o 13,30 hod.

Pohrebu sa zúčastnili aj naši členovia :

 

Účasť na akcii DEN RADNICE 15.6.2019

Na tejto akcii sme sa nezúčastnili no informáciu dostala celá členská základňa. Prečo nebol záujem crying enlightened ?

 

 

Účasť na akcii DEN HUSOVIC 22.6.2019

V mesiaci apríl sme dostali pozvánku na účasť miestných novodobých hodov "Deň Husovic" v počte maximálne desať členov. Tejto akcie sa zúčastnili Durec Marian, Krajčovičová Jana, Zvachová Jana, Szitas Roman, Hrbáň Ján a Svitič Michal. Väčší záujem nebol (škodasad). Program bol bohatý, viď oznam. Počasie sa vydarilo a záujem detí aj dospelých z Brna Husovic bol veľký. Pozri foto z akcie.

 

Späť  Strana 1/7  Ďalšia

 

Posedenie vekovo starších členov DHZ dňa 21.10.2019

V tento deň prišli naše členky a členovia na spoločenské stretnutie, kde ich privítal predseda DHZ p. Roth Ján a po privítaní ich oboznámil s aktuálnymi informáciami v našom DHZ. Občerstvenie pripravili Janka Krajčovičová, Hanka Milecová a Majka Fondrková. Tohoto stretnutia sa zúčastnilo 23 pozvaných členov.

Foto z tejto akcie nie je, nakoľko nemal kto urobiť fotodokumentáciu. sadfrownangrycrying

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505154