Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

 Ján Roth

podpredseda veliteľ DHZO  

 Ing. Jana DOBROVIČOVÁ

podpredseda-organizačný a kultúrny referent  

 Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

tajomník  

 Ján HRBÁŇ

pokladník  

 Mária FONDRKOVÁ

strojný referent  

 Pavel NOVÁK

referent mládeže a prevencie  

 Bc. Anna MILECOVÁ

 

 

 

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

 František HURDÁLEK

člen

 

 Mgr. Petra VLČKOVÁ

člen

 

 Štefan VIZENT

 

 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

29.mája 2023 bude školenie DHZ

praktické použitie HP

 

Predpisy NOVÉ

Nové Stanovy DPO SR platné od 27.2.2023

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
213963