Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

 Ján Roth

podpredseda veliteľ DHZO  

 Ing. Jana DOBROVIČOVÁ

podpredseda-organizačný a kultúrny referent  

 Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

tajomník  

 Ján HRBÁŇ

pokladník  

 Mária FONDRKOVÁ

strojný referent  

 Pavel NOVÁK

referent mládeže a prevencie  

 Bc. Anna MILECOVÁ

 

 

 

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

 František HURDÁLEK

člen

 

 Mgr. Petra VLČKOVÁ

člen

 

 Štefan VIZENT

 

 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505141