Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

 Ján Roth

podpredseda veliteľ DHZO  

 Ing. Jana DOBROVIČOVÁ

podpredseda-organizačný a kultúrny referent  

 Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

tajomník  

 Ján HRBÁŇ

pokladník  

 Mária FONDRKOVÁ

strojný referent  

 Pavel NOVÁK

referent mládeže a prevencie  

 Bc. Anna MILECOVÁ

 

 

 

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

 František HURDÁLEK

člen

 

 Mgr. Petra VLČKOVÁ

člen

 

 Štefan VIZENT

 

 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

28.november 2022 bude školenie DHZ

19.decembra 2022 bude školenie DHZ

Archív - dokumenty

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
153077