Pocta hasičom a záchranárom“,

Dňa 3. mája 2011 sa pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána – Dňa hasičov, a pri príležitosti 190. výročia narodenia Ferdinanda de. Martinengo – zakladateľa 1. Hasičského a záchranného zboru a zároveň jeho 1. veliteľa, uskutočnilo podujatie „Pocta hasičom a záchranárom“.

Pod záštitou primátora mesta Bratislavy p. Milana Ftáčnika a starostky Starého Mesta p. Tatiany Rosovej boli organizátormi podujatia Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Staré Mesto a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SR v Bratislave.

Garantom a sprievodcom podujatia bol riaditeľ Spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Peter Kurhajec. Po zhromaždení na Ondrejskom cintoríne sa slávnostný sprievod pozvaných a zúčastnených hostí presunul k hrobu Ferdinada Martinenga, pri ktorom čestnú stráž držali zástupcovia zúčastnených dobrovoľných zborov v slávnostných uniformách a v šermiarskom výstroji mladí členovia šermiarskeho klubu Ferdinanda Martinenga. Po krátkom vstupe pána Kurhajca sa ujali slova župan Bratislavského samosprávneho kraja p. Pavol Frešo a prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Jozef Minárik. Vyzdvihli posolstvo a osobnosť F. Martinenga, a samozrejme v neposlednom rade prácu hasičov a záchranárov.

Po kladení vencov na hrob slávnostná akcia pokračovala na Žilinskej ulici v nových priestoroch hasičskej zbrojnice DHZ Bratislava – Staré Mesto za hudobného sprievodu dychovej hudby odhalením pamätnej tabule Ferdinanda Martinenga starostkou mestskej časti Staré Mesto. Týmto aktom sa hasičská zbrojnica pomenovala menom Ferdinad de Martinengo. Starostka sa svojim príhovorom poďakovala zakladateľovi prvého zboru dobrovoľných hasičov, ocenila prácu hasičov a záchranárov, svojmu DHZ sľúbila podporu a pomoc. K jej slovám sa ďakovnými a podpornými prejavmi pripojili primátor Bratislavy, prezident HaZZ SR p. Alexander Nejedlý, prezident DPO, zástupcovia zahraničných delegácií, a to zástupca maďarskej delegácie a družobnej delegácie SDH Brno – Husovice.

Slávnostného podujatia sa, okrem členov DHZ BA - Staré Mesto, taktiež zúčastnili príslušníci KR a OR HaZZ v Bratislave, členovia DHZ iných mestských častí Bratislavy a ďalší vzácni hostia, za čo im patrí veľká vďaka.

Po slávnostných aktoch podujatie pokračovalo prehliadkou pamätnej miestnosti DHZ BA - Staré Mesto, v ktorej sa skrýva celá dlhoročná história zboru a hasičstva, s ktorou prítomných oboznamoval dlhoročný člen zboru a donedávna predseda p. František Frýželka. Prehliadka bola spestrená malým občerstvením, v ktorom dominovala sladká torta s portrétom Ferdinanda Martinenga.

Dúfame, že takýchto podujatí, pri ktorých je vyzdvihnutá dôležitosť hasičstva a daná úcta a pocta hasičom a záchranárom, bude čo najviac.

Späť  Strana 1/8  Ďalšia

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505133