Výročná členská schôdza DHZ Bratislava Staré-Mesto 26.3.2022

 

 

 

 

 

Späť  Strana 1/7  Ďalšia

 

 

25. ročník "MEMORIÁLU LUDVÍKA MINAŘIKA"

 
Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/web/dhz-cintorinska.sk/www/images/galerie/
202204Fotkymemorial/

 

Posedenie vekovo starších

Späť  Strana 1/2  Ďalšia

 

ROK 2023 pracuje sa na dokončení

VVH SDH Brno Husovice

20.1.2023 účasť v Brne, Roth Ján, Dobrovičová Jana, Novák Pavel

foto ....

 

Výročná členská schôdza DHZ Bratislava Staré-Mesto 25.3.2023

 

Vyznamenania

schválené Predsedníctvom ÚzO DPO SR Bratislava

a udelené na VČS konanej dňa 25.3.2023

Medaila „Za vernosť 10 rokov“

Daniela Zvarová

„Za vernosť 20 rokov“

Mgr. Petra Vlčková

Ladislav Prvák

„Za vernosť 30 rokov“

Anna Vrábliková

„Za vernosť 70 rokov“

František Frýželka

„Medaila za príkladnú prácu“

Ing. Jana Dobrovičová

„Medaila Vojtecha Nemáka (bronzová)“

Marian Durec

Jana Zvachová

„Čestné uznanie“

Viktor Agócs

Jozef Bendžala

František Hurdálek

Mgr. Pavol Novák

 

Povýšenia do hodností

 

       Do hodnosti "starší hasič"

        Ing. Peter Ujmiak

       Do hodnosti "vrchný hasič"            Do hodnosti "rotník"

        Viktor Agócs                                             Ivan Greškovič

        Ing. Martin Antal

        Dominik Suchanovský

       Do hodnosti "nadrotník"                  Do hodnosti "starší zbormajster"

        Marek Malina                                            Milan Zúbek

        Elena Mrvová

        Mgr. Pavel Novák

        Mikuláš Seman

        Peter Taláč

       Do hodnosti„nadzbormajster“:         Do hodnosti„mladší technik“         

        Peter Ráček                                               Milan Kotešovec

                                                                           Ivan Körösi

       Do hodnosti „starší technik“              Do hodnosti „vrchný technik“

        JUDr. Pavol Buzinkay                                  František Hurdálek

        Ľubomír Gubrica                                          Václav Nečekal

        Roman Szitás                                              Jana Zvachová

       Do hodnosti „mladší inšpektor“

     

        Ing. Jana Dobrovičová

 

Navrhované hodnosti členov DHZ v skupine zbormajstrov a technikov budú prerokované na zasadnutí výcvikového štábu a následne schválené alebo neschválené na zasadnutí výboru Územnej organizácie DPO SR Bratislava.

 

"MEMORIÁLU LUDVÍKA MINAŘIKA"

22.4.2023 sme sa zúčastnili súťaže v Brne - Husovice

Gašpárek Dušan, Milecová Anna, Prokopová Eva, Purdeková Ľuba, Remeňová Ľubica

foto ....

 

Oslavy sv. Floriana - položenie venca na hrob Ferdinanda Martinenga

4.5.2023 Roth Ján, Fondrková Mária, Krajčovičová Jana, Pokorná Albína, Zvachová Jana, Braun Tomáš, Nečekal Václav, Greškovič Ivan, Milecová Anna, Novák Pavel

foto ....

 

23. ročník súťaže o Putovný pohár Ferdinanda Martinenga a 0. ročník súťaže detí a mladých hasičov

Putovného pohára sa zúčastnilo

jedno družstvo žien DHZ BA-Staré Mesto s dosiahnutým časom 81,63s a D

jedno družstvo mužov DHZ Kaplná s dosiahnuým  časom 42,23s a 26,81s

Súťaže detí a mladých hasičov sa zúčastnilo osem družstiev

DHZ Bratislava - Staré mesto 1                86,44s        57,50s     6. miesto

DHZ Bratislava - Dúbravka 1                    D                38,98s     2. miesto

DHZ Kaplná                                              19,49s        18,45s     1. miesto

DHZ Bratislava - Devínska Nová Ves 1    D                54,43s     4. miesto

DHZ Bratislava - Devínska Nová Ves 2    94,06s        58,36s     7. miesto

DHZ Bratislava - Staré Mesto 2                D                56,42s     5. miesto

DHZ Bratislava - Dúbravka 2                    42,53s        90,71s     3. miesto

 

Súťaže sa zúčastnili aj členovia DHZ ako technické zabezpečenie : Milecová A., Fondrková M., Tomčák J., Zvachová J., Poncerová Z., Mikita J., Gubrica Ľ., Gašpárek D., Cibulka Ľ., Hurdálek F., Nečekal V., Malina M., Greškovič I., Roth J., Prokopová E., Krajčovičová J., Buzinkay P.

 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
507931