Oslavy 60. výročia založenia družby medzi DHZ Bratislava – Staré Mesto a SDH Brno Husovice

a

130. výročia založenia SDH Brno Husovice.

Cez víkend v dňoch 17.-18. septembra 2011 sa členovia nášho zboru v Brne zúčastnili osláv 130. výročia založenia Sboru dobrovolných hasičů Brno- Husovice a 60. výročia založenia družby medzi SDH Brno- Husovice a DHZ Bratislava Staré Mesto.

Oslavy sa začali prijatím a ranným občerstvením našich členov v priestoroch hasičskej zbrojnice zboru, odkiaľ sme sa postupne premiestnili do priestorov Ľudového domu Musilka, kde sa o 10:00 oficiálne oslavy začali Výročnou valnou hromadou SDH. Hlavnými bodmi programu bola správa o činnosti a histórii zboru, udelenie ocenení a vyznamenaní bývalým a súčasným členom zboru, a taktiež zakladateľom a pokračovateľom družby obidvoch družobných organizácií. Za SDH Brno – Husovice bola ocenená najstaršia členka zboru, 90 ročná zakladateľka družby pani Ludmila Pecháčková a za DHZ Bratislava Staré – Mesto pokračovateľ družby a do apríla 2011 predseda zboru p. František Frýželka (zakladateľom družby bol vtedajší predseda základnej organizácie p. František Lobas), ktorý bol ocenený medailou za medzinárodnú spoluprácu. Expredseda, aj keď navonok tvrdý chlap, sa pri preberaní ocenenia neubránil slzám dojatia. Udelením tejto medaily sa Františkovi Frýželkovi vzdala pocta za pokračovanie a rozvíjanie spolupráce a priateľských vzťahov medzi obidvoma zbormi. Predstavitelia obidvoch zborov si pri príležitosti osláv navzájom odovzdali Pamätné listy a vecné dary. Predseda nášho zboru Ing. Ján Moravský odovzdal p. Ludmile Pecháčkovej medailu za medzinárodnú spoluprácu. Hosťami valnej hromady boli taktiež predstavitelia mestskej časti, zástupca profesionálnych hasičov a zástupcovia dobrovoľných zborov a iných organizácií, s ktorými SDH Brno-Husovice spolupracuje. Hostia v diskusii zboru ku krásnemu výročiu zablahoželali a odovzdali vecné a upomienkové dary.

Po slávnostnom obede oslavy pokračovali na námestí Republiky v Husoviciach výstavou historickej a súčasnej hasičskej techniky, ukážkami zásahov, požiarnych útokov. Večer oslavy vyvrcholili družobnou hasičskou zábavou v Ľudovom dome Musilka s kultúrnym programom a bohatou tombolou.

Osláv sa zúčastnili taktiež naši, a teraz už aj brnenskí, družobní hasičskí rakúski priatelia z Gőttlesbrunnu.

Neformálne oslavy už len medzi našimi zbormi pokračovali v nedeľu 18.9., kedy nás naši „brňáci“, ako ich mi voláme, zobrali na výlet do historického centra Brna a prehliadku Labyrintu. V centre práve prebiehali pivné slávnosti, čo potešilo mužskú časť našej a rakúskej delegácie. Oslavy sa ukončili v priestoroch Musilky pre nás príjemným prekvapením, obedom, a to grilovaním bravčovej šunky, mäsa, rebierok, a taktiež neodmysliteľným pivkom.

 

„Brňáci“, ďakujeme Vám a v duchu závidíme. Sme Vám veľkými dlžníkmi!

Späť  Strana 1/4  Ďalšia

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505155