F. Frýželka - Jubileum 70 rokov

Dňa 21. apríla 2010 krásne životné jubileum – 70 rokov - oslávil predseda DHZ Bratislava – Staré mesto, generálny inšpektor František Frýželka. Od roku 1953 bol členom DHS v Krasove (Morava) a od roku 1958 je členom DHZ Bratislava – Staré mesto. V rokoch 1960-68 bol veliteľom družstva, 1968-74 zástupca veliteľa zboru, 1974-90 veliteľ a od 1990 až do súčasnosti vykonáva funkciu predsedu DHZ.

Absolvoval odbornú školu DPO v Martine, rôzne kurzy, je technikom požiarnej ochrany, držiteľom odznaku odbornosti Hasič I. stupňa. Dlhé roky spolupracoval s OV DPO, vykonával funkciu podpredsedu pre školenie a výcvik OV DPO, zabezpečoval okresné kolá previerok pripravenosti. Je milovníkom hasičského športu, čo dokázal v minulosti ako aktívny člen súťažného družstva, a v súčasnosti to dokazuje svojou účasťou na súťažiach či už ako rozhodca, alebo ako fanúšik a morálna podpora ženského a mužského družstva Bratislavy – Staré mesto na súťažiach doma či v zahraničí. Je stále aktívnym členom, vykonáva protipožiarne asistenčné hliadky na kultúrnych podujatiach, v divadlách. Bol jedným zo zakladateľov medzinárodnej družby nášho zboru so Sborem dobrovolných hasičů Brno – Husovice a Freiwillige Feuerwehr Göttlesbrunn v Rakúsku. To, že jeho členstvo a práca v zbore, a celkovo v DPO bola, a je veľkým prínosom, dokazujú medaily a vyznamenania „Za príkladnú prácu“, „Za zásluhy“, „Za vernosť 30 rokov“, „Budovateľ Bratislavy“, „Za mimoriadne zásluhy“, „Zaslúžilý člen DPO SR“. V r. 2008 mu bola udelená medaila „Niderösterreichische Landesfeuerwehrsband Za medzinárodnú spoluprácu“, „Zlatá medaila Ferdinanda De Martinenga Za činy v duchu humanizmu“ od Spoločnosti F. Martinenga (ocenenie celoživotnej práce v tejto oblasti). Za darcovstvo krvi mu bola udelená Diamantová medaila SČK za 201 odberov. Touto cestou mu výbor a členovia DHZ ďakujeme za doterajšiu vykonanú prácu v zbore a DPO. Dúfame, že v DPO bude ešte dlho pôsobiť a pracovať s optimizmom, elánom, a so zapáleným hasičským srdcom. Zo srdca mu želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej a pracovnej pohody v kruhu svojich najbližších, priateľov a nás, hasičov.

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici jún 2024 bude školenie DHZ

24.06. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
505143