Výročná členská schôdza 2022

stránka sa pripravuje

 

Výročná členská schôdza SDH Brno Husovice 24.1.2020

Schôdze sa zúčastnili naši členovia Roth Ján, Durec Marian, Krajčovičová Jana, Dobrovičová Jana, Talač Peter. Foto nedodanésmiley

 

Výročná členská schôdza DHZ Bratislava Staré-Mesto 7.3.2020

 

Vyznamenania udelené na VČS

„Za vernosť 30 rokov“

Pavol Dlugoš

„Za vernosť 40 rokov“

Rozália Deáková

Imrich Falb

Marta Guliková

Viera Trebichavská

„Za vernosť 60 rokov“

Anna Horváthová

 

 

„Ďakovný list DHZ od predsedu Úzo DPO SR Bratislava“

 

 

Priebeh VČS

Späť  Strana 3/3  Ďalšia

 

SMÚTOČNÝ OZNAM

Vážení priatelia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že p. Anna Horváthová zomrela 20.3.2020.

Pohreb sa konal 27.3.2020 v zmysle opatrení súvisiacich s vírusovou pandémiou len v úzkom rodinnom kruhu.

Jozef Horváth

 

Pohreb p. Jarmila Čizmaziová dňa 15.7.2020 dom smútku Zohor

Zúčastnili sa Zuzana Betková, Ľubomír Cibulka, Marian Durec, Marek Flimel, Mária Fondrková, Jana Krajčovičová, Anna Milecová, Elena Mrvová, Albína Pokorná, Ján Roth

 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

28.november 2022 bude školenie DHZ

19.decembra 2022 bude školenie DHZ

Archív - dokumenty

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
153077