Vitajte na stránke

DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

Bratislava - Staré Mesto

 

 

 

Náš zbor

patrí medzi najstaršie dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku. V roku 2017 sme si pripomenuli 150. výročie jeho založenia. V súčasnej dobe má 116 členov, z  toho 31 žien. Z týchto členov je 12 členov v DHZO, ktorí majú podpísané dohody s mestskou časťou a zatiaľ 3 čakateľov.

 

 

 

Aktuálne oznamy

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 28.01.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
037564