Posedenie vekovo starších členov DHZ

Dňa 22. novembra o 15:00 sme v priestoroch našej zbrojnice pripravili pre vekovo starších členov nad 65 rokov spoločenské posedenie pri príležitosti 145. výročia založenia nášho zboru. Z pozvaných sa zúčastnilo 20 členov. Privítal ich predseda DHZ Ján Roth, oboznámil ich s históriou nášho zboru, jeho činnosťou, aktuálnymi novinkami, zmenami. Z príjemného posedenia, na ktorom nechýbalo občerstvenie, si každý zúčastnený odniesol Pamätný list. 

 

Výročná členská schôdza 2012

Dňa 26. marca sa tradične v priestoroch Starého rozhlasu na Mýtnej ulici č. 1 uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ a MHZ Bratislava – Staré Mesto. Potešilo nás, že naše pozvanie prijali a svojou účasťou nás poctili prezident DPO JUDr. Jozef Minárik, predseda OV a KV DPO Bratislava Anton Urdovič, za KR HaZZ mjr. Ing. Vratislav Forejt, a taktiež zástupcovia družobných organizácií SDH Brno – Husovice a Freiwillige Feuerwehr z Göttlesbrunnu, Rakúsko. Mrzí nás, že na našej VČS sa na pozvanie nezúčastnila pani starostka alebo zástupca mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Čítať ďalej...

Pocta hasičom a záchranárom“,

Dňa 3. mája 2011 sa pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána – Dňa hasičov, a pri príležitosti 190. výročia narodenia Ferdinanda de. Martinengo – zakladateľa 1. Hasičského a záchranného zboru a zároveň jeho 1. veliteľa, uskutočnilo podujatie „Pocta hasičom a záchranárom“.

Pod záštitou primátora mesta Bratislavy p. Milana Ftáčnika a starostky Starého Mesta p. Tatiany Rosovej boli organizátormi podujatia Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Staré Mesto a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SR v Bratislave.

Čítať ďalej...

Oslavy sv. Floriána – Patróna hasičov

Aj keď v daždivom počasí, ale predsa si napoludnie 4. mája 2012 na Ondrejskom cintoríne Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Staré Mesto, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a Spoločnosť Ferdinanda Martinenga pripomenuli a uctili oslavy Sv. Floriána – Patróna hasičov kladením kvetov na hrob Ferdinanda Martinenga, zakladateľa prvého hasičského a záchranného spolku na území vtedajšieho Uhorska a zároveň jeho 1. veliteľa. Po položení kvetov na hrob sa spomienkou na jeho osobu prítomným prihovoril zástupca Spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Marian Bilický a krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Bratislave plk. Ing. Pavol Mikulášek, ktorý zdôraznil odkaz Ferdinanda Martinenga ako pre dobrovoľné hasičské zbory, tak aj pre profesionálny HaZZ.

Čítať ďalej...

Oslavy 60. výročia založenia družby medzi DHZ Bratislava – Staré Mesto a SDH Brno Husovice

a

130. výročia založenia SDH Brno Husovice.

Cez víkend v dňoch 17.-18. septembra 2011 sa členovia nášho zboru v Brne zúčastnili osláv 130. výročia založenia Sboru dobrovolných hasičů Brno- Husovice a 60. výročia založenia družby medzi SDH Brno- Husovice a DHZ Bratislava Staré Mesto.

Čítať ďalej...

Aktuálne oznamy  NOV

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 25.02.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
038866