Posedenie vekovo starších členov DHZ

Dňa 22. novembra o 15:00 sme v priestoroch našej zbrojnice pripravili pre vekovo starších členov nad 65 rokov spoločenské posedenie pri príležitosti 145. výročia založenia nášho zboru. Z pozvaných sa zúčastnilo 20 členov. Privítal ich predseda DHZ Ján Roth, oboznámil ich s históriou nášho zboru, jeho činnosťou, aktuálnymi novinkami, zmenami. Z príjemného posedenia, na ktorom nechýbalo občerstvenie, si každý zúčastnený odniesol Pamätný list. 

 

Výročná členská schôdza 2012

Dňa 26. marca sa tradične v priestoroch Starého rozhlasu na Mýtnej ulici č. 1 uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ a MHZ Bratislava – Staré Mesto. Potešilo nás, že naše pozvanie prijali a svojou účasťou nás poctili prezident DPO JUDr. Jozef Minárik, predseda OV a KV DPO Bratislava Anton Urdovič, za KR HaZZ mjr. Ing. Vratislav Forejt, a taktiež zástupcovia družobných organizácií SDH Brno – Husovice a Freiwillige Feuerwehr z Göttlesbrunnu, Rakúsko. Mrzí nás, že na našej VČS sa na pozvanie nezúčastnila pani starostka alebo zástupca mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Čítať ďalej...

Pocta hasičom a záchranárom“,

Dňa 3. mája 2011 sa pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána – Dňa hasičov, a pri príležitosti 190. výročia narodenia Ferdinanda de. Martinengo – zakladateľa 1. Hasičského a záchranného zboru a zároveň jeho 1. veliteľa, uskutočnilo podujatie „Pocta hasičom a záchranárom“.

Pod záštitou primátora mesta Bratislavy p. Milana Ftáčnika a starostky Starého Mesta p. Tatiany Rosovej boli organizátormi podujatia Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Staré Mesto a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SR v Bratislave.

Čítať ďalej...

Oslavy sv. Floriána – Patróna hasičov

Aj keď v daždivom počasí, ale predsa si napoludnie 4. mája 2012 na Ondrejskom cintoríne Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Staré Mesto, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a Spoločnosť Ferdinanda Martinenga pripomenuli a uctili oslavy Sv. Floriána – Patróna hasičov kladením kvetov na hrob Ferdinanda Martinenga, zakladateľa prvého hasičského a záchranného spolku na území vtedajšieho Uhorska a zároveň jeho 1. veliteľa. Po položení kvetov na hrob sa spomienkou na jeho osobu prítomným prihovoril zástupca Spoločnosti Ferdinanda Martinenga p. Marian Bilický a krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Bratislave plk. Ing. Pavol Mikulášek, ktorý zdôraznil odkaz Ferdinanda Martinenga ako pre dobrovoľné hasičské zbory, tak aj pre profesionálny HaZZ.

Čítať ďalej...

Oslavy 60. výročia založenia družby medzi DHZ Bratislava – Staré Mesto a SDH Brno Husovice

a

130. výročia založenia SDH Brno Husovice.

Cez víkend v dňoch 17.-18. septembra 2011 sa členovia nášho zboru v Brne zúčastnili osláv 130. výročia založenia Sboru dobrovolných hasičů Brno- Husovice a 60. výročia založenia družby medzi SDH Brno- Husovice a DHZ Bratislava Staré Mesto.

Čítať ďalej...

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

 

Legislatíva NOVÉ

Prečítajte si

Rovnošatový predpis

Rovnošatový predpis a doplnky

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
073203