sampus

O S L Á V E N C I

v mesiaci 

február 2019

 

Narodeniny

 

44 rokov             Ráček Peter

57 rokov             Dlugoš Pavol

59 rokov             Dobrík Milan

59 rokov             Remeňová Ľubica

66 rokov             Dlugoš Ján

66 rokov             Nečekal Václav

68 rokov             Deáková Rozália

81 rokov             Horváthová Anna

 

 

Jubileum

 

70 rokov              Stegena Štefan

 

 

Oslavujúcim členom gratulujeme a želáme im všetko najlepšie!

 
   

 

 

 

Aktuálne oznamy  NOV

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 25.02.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
038865