sampus

O S L Á V E N C I

v mesiaci 

júl 2019

 

Narodeniny

 

28 rokov            Boldiš Ján

37 rokov            Guček Peter

41 rokov            Flimel Marek

63 rokov            Dlugošová Anna

63 rokov            Mikita Jozef

81 rokov            Tomčák Jozef

 

Jubileum

 

40 rokov             Talač Peter

80 rokov             Hrdlovič Juraj

 

v mesiaci 

august 2019

 

Narodeniny

 

29 rokov            Schiffer František

30 rokov            Šarlina Roman

39 rokov            Bella Ivan

54 rokov            Zvarová Daniela

62 rokov            Kováč Miroslav

66 rokov            Szeifová Edita

67 rokov            Hrbáň Ján

67 rokov            Spevák Peter

71 rokov            Guliková Mareta

82 rokov            Pódová Mária

83 rokov            Györög Eugen

 

Jubileum

 

50 rokov             Prokopová Eva

 

 

Oslavujúcim členom gratulujeme a želáme im všetko najlepšie!