Dopravný automobil DVS 12 – A30   vyradený

  Technické parametre:
 • Rok výroby: 1978
 • Dĺžka: 5 610 mm
 • Šírka: 2 230 mm
 • Výška: 2 675 mm
 • Svetlá výška: 246 mm
 • Celková hmotnosť: 5 150 kg
 • Pohotovostná hmotnosť: 4 350 kg
 • Užitočná hmotnosť: 800 kg
 • Posádka: 10 osôb

 • Motor:
 • Typ: štvortaktny, naftový, štvorválec
 • Chladenie: vodou
 • Objem motora: 3 319 cm3
 • Výkon motora: 58,8 kW
 • Najvyššia rýchlosť: 77 km/hod
 

 

Plávajúce motorové čerpadlo AQUAFAST

Technické parametre:

 • Výkon: 1150l/min
 • Max. tlak: 2 bary
 • Min. výška hladiny: 2 cm
 • Objem palivovej nádrže: 1,3 l
 • Doba prevádzky na plnú nádrž: 52min
 • Hmotnosť: 26 kg
 • Hrdlo výtlaku: B, 75 mm

 • Motor:
 • Typ: štvortaktný, vzduchom chladený
 • Výrobca: Kawasaki
 • Zapaľovanie: bezkontaktné
 • Chladenie: vzduchom


Čerpadlo je schopné čerpať husté kaly a vodu obsahujúce hrubé nečistoty do priemeru 10 mm. Je vhodné pre plnenie cisterien z vodného zdroja, priamy požiarny zásah, pri čerpaní vody zo zatopených objektov.

 

Cisternová automobilová striekačka CAS 25 ŠKODA 706 RTHP

 • Rok výroby: 1980
 • Dĺžka: 7 550 mm
 • Šírka: 2 425 mm
 • Výška: 2 500 mm
 • Svetlá výška: 280 mm
 • Celková hmotnosť: 13 570 kg
 • Pohotovostná hmotnosť: 9 200 kg
 • Užitočná hmotnosť: 4 375 kg
 • Posádka: 1+7 osôb
 • Typ: štvortaktny, naftový, šesťválec
 • Chladenie: vodou
 • Objem motora: 11 781 cm3
 • Výkon motora: 117 kW
 • Najvyššia rýchlosť: 86 km/hod
 • Typ: jednostupňové, odstredivé, pravotočivé
 • Výkon: 1600 l/min pri tlaku 0,8 MPa
 • Na vodu: 3500 l
 • Na penidlo: 200 l

Prenosné čerpadlo PS12

 • Výrobca: Továrna na hasíci zařízení Vysoké Mýto
 • Rok výroby:
 • Dĺžka: 968 mm
 • Šírka: 605 mm
 • Výška: 824 mm
 • Hmotnosť: 189 kg
 • Typ: Š 776.14k, benzínový zážihový štvordobý štvorválec
 • Výrobca: Škoda MB
 • Zapaľovanie: batériové s rozdeľovačom
 • Mazanie: tlakové obežné
 • Chladenie: dvojokruhové kvapalinové
 • Objem valcov: 1433 cm3
 • Max. výkon motora pri 4000 ot/min: 40kw
 • Spotreba paliva pri menovitom výkone: 300g/kw.h
 • Typ: jednostupňové odstredivé
 • Menovitý prietok vody: 1200 l/min
 • Najvyššia sacia výška: 7,5 m
 • Počet sacích hrdiel: 1
 • Počet výtlačných hrdiel: 2
 • Výveva: plynová

Aktuálne oznamy  NOV

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 25.02.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
038866