Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

 Ján Roth

veliteľ DHZO  

 Ing. Jana DOBROVIČOVÁ

podpredseda-preventivár  

 Peter RÁČEK

tajomník  

 Jozef MIKITA

pokladník  

 Brigita ROSINOVÁ

organizačný referent  

 Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

strojný referent  

 Marian DUREC

MTZ referent  

 Jana ZVACHOVÁ

referent pre kult. a spoloč. činnosť

 

 Bc. Anna MILECOVÁ

člen výboru

 

 Milan ZÚBEK

člen výboru

 

 Peter TALAČ

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

 Mária FONDRKOVÁ 

 

člen

 František HURDÁLEK

 

člen

 Mgr. Petra VLČKOVÁ

 

 

 

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

V roku 2021 do odvolania

nebude uskutočnené školenie DHZ

z dôvodu platnosti hygienických opatrení ÚVZ

Legislatíva NOVÉ

Prečítajte si

Rovnošatový predpis

Rovnošatový predpis a doplnky

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
126633