Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

Ján Roth

 

podpredseda-veliteľ  

---------------------------------

podpredseda-preventivár  

Peter RÁČEK

 

tajomník  

Jozef MIKITA

 

pokladník  

Brigita ROSINOVÁ

 

organizačný referent  

Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

 

strojný referent  

Marian DUREC

 

MTZ referent  

Jana ZVACHOVÁ

 

člen výboru

  Milan ZÚBEK
referent pre kult. a spoloč. činnosť  

Bc. Anna MILECOVÁ

 

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

Mária FONDRKOVÁ

 

člen

František HURDÁLEK

 

člen

Michal SVITIČ

 

 

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
026102