Odkazyhasičské stránky


www.dposr.sk - Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

www.sdhhusovice.wz.cz - Sbor dobrovolných hasičú Brno-Husovice (náš družobný zbor)

www.minv.sk - Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky

www.zshl.home.sk - Západoslovenská hasičská liga

www.hazu.sk - Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislava

Aktuálne oznamy NOVÉ

Dňa 20.8.2018 dovolenka

 

Menovanie

Dňom 29.6.2018 bola vymenovaná Ing. Jana Dobrovičová za veliteľa DHZ BA-SM

 

Info viď oznamy

  

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
029323